KÜLASTUSMÄNGUS OSALEMINE

 • Külastusmängus osalemiseks vajaliku vihiku saad küsida tasuta igast mängus osalevast keskusest.

 • Külasta mängus osalevaid keskusi ja lahenda H2O mängulehel olevaid ülesanded. Mängulehed saad keskuse administraatorilt.

 • Kui oled ülesanded lahendanud, annab administraator külastusmängu vihikusse templi.
  NB! Vapramäe Loodusmaja tempel tuleb matkarajalt juhiste järgi ise üles otsida.

 • Auhindade loosimises osalevad ajavahemikul 1. juuni – 1. september 2021 vähemalt KAHEKSA templit kogunud mängijad. Kokku on võimalik koguda 13 templit.

 • Esimesed KOLM kõigi keskuste templid (13 tk) kogunud mängijat saavad eriauhinnaks mõnusa Deluxe perekülastuse Tartu V Spa Vee- ja saunakeskusesse. Ülejäänud kõigi keskuste templite kogujate vahel loositakse välja eriauhinnad Tallinna Loomaaialt.

 • Auhinnaloosis osalemiseks ja eriauhinna kättesaamiseks saada või vii templileht koos oma kontaktandmetega hiljemalt 13. septembriks Tartu loodusmajja aadressiga: Lille 10, Tartu (lisa ümbrikule märksõna “H2O külastusmäng”). Templilehe saad jätta ka viimasena külastatud paiga infolauda.

 • Võitjad selgitame välja 15. septembril 2021. Võitjatega võetakse ühendust.

H2O külastusmäng

KÜLASTUSMÄNGUS OSALEVAD KESKUSED

Alatskivi looduskeskus_külastusmäng

ALATSKIVI LOODUSKESKUS

Eesti Maanteemuuseum_külastusmäng

EESTI MAANTEEMUUSEUM

Järvemuuseum_külastusmäng

JÄRVEMUUSEUM AKVA:RIUM

Jääaja Keskus_külastusmäng

JÄÄAJA KESKUS

Kalevipoja Koda_külastusmäng

KALEVIPOJA KODA

Pokumaa_külastusmäng

POKUMAA

Elistvere_külastusmäng

RMK ELISTVERE LOOMAPARK

Tartu Loodusmaja_külastusmäng

TARTU LOODUSMAJA

Botaanikaaed_külastusmäng

TARTU ÜLIKOOLI BOTAANIKAAED

Loodusmuuseum_külastusmäng

TARTU ÜLIKOOLI LOODUSMUUSEUM

Tartu Ülikooli muuseum

TARTU ÜLIKOOLI MUUSEUM

Teaduskeskus AHHAA külastusmäng

TEADUSKESKUS AHHAA

Vapramäe loodusmaja külastusmäng

VAPRAMÄE LOODUSMAJA

AUHINDADE LOOSIMINE JA VÕITUDE VORMISTAMINE

 • Auhindade loosimine toimub 15. septembril 2021. Loosis osalevad KÕIK vähemalt 8 templit kogunud templilehed, mis antud kuupäevaks Tartu Loodusmajja on jõudnud.

 • Kõigi võitjatega võetakse ühendust personaalselt ning lepitakse kokku auhindade kätte toimetamine.

KÜLASTUSMÄNGU KORRALDAJAD

Jääaja Keskus (SA Saadjärve)
Saadjärve 20, Äksi alevik, Tartumaa
Sigrid Sepp, sigrid.sepp@jaaaeg.ee, 5911 3753

Tartu Loodusmaja (Tartu Keskkonnahariduse Keskus)
Lille 10, Tartu 51010
Maris Mägi, maris.magi@teec.ee, 515 2884

Lisainformatsioon: info@kulastusmang.ee või telefonil +372 5911 3753

AUHINNAD

TASUTA SISSEPÄÄS KÕIGISSE H2O KÜLASTUSMÄNGU KESKUSTESSE JÄRGMISEL KÜLASTUSMÄNGU HOOAJAL!

Lisaks põnevad üllatused mängus osalevatelt keskustelt!

Esimesed KOLM kõikide keskuste külastajat, kelle templileht meieni jõuab, saavad mõnusa Deluxe puhkuse perele V Spa Vee-ja saunakeskuses.

Ülejäänud kõikide keskuste külastajate vahel loositakse välja 10 vabapääset Tallinna Loomaaeda.