Loading...
H20 külastusmäng 2019-08-26T13:37:09+00:00

KUIDAS KÜLASTUSMÄNGUS OSALEDA?

  • Mängus osalemiseks on vajalik H2O külastusmängu vihiku olemasolu. Vihik ja mängu ülesanded on saadaval mängus osalevates keskustes.

  • Lahenda igas keskuses ära ülesanne, mille saad keskuse administraatorilt.

  • Igas keskuses saad ülesande lahendamise järel templi.

  • Auhindade loosimises osalevad ajavahemikul 1. juuni – 30. september 2019 vähemalt 8 templit kogunud vihikud.

  • Kõigi keskuste templid (18 tk) kogunud mängijad ootavad eriauhinnad.

  • Auhinnaloosis osalemiseks saada templileht koos oma kontaktandmetega hiljemalt 14. oktoobriks aadressile Tartu loodusmaja, Lille 10, Tartu 51010 (lisa ümbrikule märksõna “H2O külastusmäng”). Templilehe võid jätta ka viimasena külastatud keskusesse.

  • Võitjad selguvad 21. oktoobril. Võitjatega võetakse ühendust personaalselt.

KÜLASTUSMÄNGUS OSALEVAD KESKUSED

AHHAA Teaduskeskus

Alatskivi looduskeskus

Akva:rium

Eesti Loodusmuuseum

Eesti Loodusmuuseum

Jääaja Keskus

Iisaku looduskeskus

Iisaku Looduskeskus

Luua arboreetum

Peipsi järve elu tuba

RMK Elistvere loomapark

Eesti Loodusmuuseum

RMK Kauksi külastuskeskus

RMK Oandu külastuskeskus

Sagadi metsamuuseum

RMK Sagadi metsamuuseum

Viimsi külastuskeskus

RMK Viimsi külastuskeskus

Tartu Ülikooli muuseum

Tartu Ülikooli muuseum

Tartu Ülikooli kunstimuuseum

Tartu Ülikooli kunstimuuseum

Tartu Ülikooli loodusmuuseum

Tartu Ülikooli botaanikaaed

Tartu tähetorn

Tartu Ülikooli tähetorn

Tartu loodusmaja

Vapramäe loodusmaja

AUHINDADE LOOSIMINE JA VÕITUDE VORMISTAMINE

  • Auhindade loosimine toimub 11. oktoobril 2019.
    Kõigi võitjatega võetakse ühendust personaalselt.

H2O KÜLASTUSMÄNG LOODUS- JA TEADUSKESKUSTES KORRALDAJAD

Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Lille 10, Tartu 51010
maris.magi@teec.ee, 515 2884

SA Saadjärve
Saadjärve 20, Äksi alevik, Tartumaa
sigrid.sepp@jaaaeg.ee, 5911 3753

Lisainformatsioon: info@kulastusmang.ee või telefonil +372 5911 3753

Projekt: Loodus- ja teaduskeskuste koostöövõrgustiku arendamine – loodusteadus kui kodukandi rikkus.

Projekt on suunatud Tartumaa suure ja seni kasutamata ressursi ehk loodus ja teaduskeskuste (LTK) vahelise koostöö arendamisele. Ühised tegevused aitavad koondada Tartumaa LTK ja mõned Jõgevamaa LTK ühtsesse koostöövõrgustikku. Projekt aitab kaasa keskuste võrgustiku tugevnemisele. Koostöö seisneb LTK vahelise külastusmängu arendamises, sealhulgas ühise teema leidmises, keskuste eripära esiletoomises ja ühises turundamises. Selline koostöö on omanäoline ja Eestis esmakordne algatus. Mängu patroon on Mart Noorma, Tartu Ülikooli õppeprorektor. See on esimene koostöö keskuste vahel, mis on külastajale suunatud. Mäng näitab piirkonna ühtsust. Aitab piirkonda tuua korduvkülastajaid, iga keskuse külastusega külastati ka lähipiirkonda. Projektil on kolm eesmärki: 1) suurendada Tartumaa loodus- ja teaduskeskuste tuntust ja külastatavust, 2) tugevdada keskustevahelist koostööd, 3) loodusteaduste populariseerimine.

Projekti tulemusel luuakse Tartu- ja Jõgevamaa loodus- ja teaduskeskuste vaheline koostöövõrgustik. Keskuste koostöös töötatakse välja ühine külastusmäng, mille tutvustamiseks viikse läbi laiapõhjalisi turundustegevusi. Külastusmängu läbimise lihtsustamiseks pannakse kokku marsruut, mis tutvustab piirkonna väiksemaid ja suuremaid loodus- ja teaduskeskusi ning teisi vaatamisväärsusi nende ümber. Projekti tegevuse tulemusel suureneb Tartu- ja Jõgevamaa tuntus ja külastatavus. Suureneb koostöö erinevate looduskeskuste vahel, mis aitab kaasa võrgustikk kaasatud looduskeskuse ümber oleva kogukonna tugevnemisele selle läbi, et võrgustiku liikmed toetavad üksteist, lahendavad ühiselt kitsaskohti ja aitavad leida ja esile tõsta iga keskuse eripära. Nii tugevneb looduskeskuste identiteet ja positsioon kogukonnas. Külastusmängu mängimine ja sellega seoses loodus- ja teaduskeskuste ekspositsioonidega tutvumine aitab kaasa loodusteaduste populariseerimisele.