Loading...
H20 külastusmäng 2018-10-15T12:01:26+00:00

KUIDAS KÜLASTUSMÄNGUS OSALEDA?

  • Mängus osalemiseks on vajalik H2O külastusmängu vihiku olemasolu. Vihik on saadaval mängus osalevates keskustes.

  • Lahenda igas keskuses ära ülesanne, mille leiad vihikust.

  • Igas keskuses saad ülesande lahendamise järel templi.

  • Auhindade loosimises osalevad ajavahemikul 1. juuni – 16. september 2018 vähemalt KUUS templit kogunud vihikud.

  • Kõigi keskuste templid (12 tk) kogunud vihikud osalevad peaauhinna loosimises.

  • Loosimises osalemiseks lõika vihikust välja templileht, täida kontaktandmete väljad ning jäta viimasesse külastatud keskusesse või saada postiga: Jääaja Keskus, Saadjärve 20, 60543, Äksi alevik, Tartumaa. Märksõna “H2O”

  • Võitjatega võetakse ühendust ning nende nimed avalikustatakse hiljemalt 28. septembril 2018 mängus osalenud keskuste kodulehel.

KÜLASTUSMÄNGUS OSALEVAD KESKUSED

Järvemuuseum

AHHAA Teaduskeskus

Peipsi järve elu tuba

Alatskivi looduskeskus

Jääaja Keskus

Tartu Ülikooli muuseum

Tartu Ülikooli kunstimuuseum

Tartu Ülikooli loodusmuuseum

Tartu Ülikooli botaanikaaed

Tartu Ülikooli tähetorn

Vapramäe loodusmaja

Luua arboreetum

Tartu loodusmaja

RMK Elistvere loomapark

AUHINDADE LOOSIMINE JA VÕITUDE VORMISTAMINE

  • Auhindade loosimine toimus 28. septembril 2018.
    Kõigi võitjatega võetakse ühendust personaalselt.

H2O KÜLASTUSMÄNG LOODUS- JA TEADUSKESKUSTES KORRALDAJAD

Tartu Vallavalitsus
Haava 6, Kõrveküla, Tartumaa
sigrid.sepp@jaaaeg.ee, 5911 3753

Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Lille 10, Tartu 51010
maris.magi@teec.ee, 515 2884

SA Saadjärve
Saadjärve 20, Äksi alevik, Tartumaa
sigrid.sepp@jaaaeg.ee, 5911 3753

Lisainformatsioon: info@kulastusmang.ee või telefonil +372 5911 3753

Projekt: Loodus- ja teaduskeskuste koostöövõrgustiku arendamine – loodusteadus kui kodukandi rikkus.

Projekt on suunatud Tartumaa suure ja seni kasutamata ressursi ehk loodus ja teaduskeskuste (LTK) vahelise koostöö arendamisele. Ühised tegevused aitavad koondada Tartumaa LTK ja mõned Jõgevamaa LTK ühtsesse koostöövõrgustikku. Projekt aitab kaasa keskuste võrgustiku tugevnemisele. Koostöö seisneb LTK vahelise külastusmängu arendamises, sealhulgas ühise teema leidmises, keskuste eripära esiletoomises ja ühises turundamises. Selline koostöö on omanäoline ja Eestis esmakordne algatus. Mängu patroon on Mart Noorma, Tartu Ülikooli õppeprorektor. See on esimene koostöö keskuste vahel, mis on külastajale suunatud. Mäng näitab piirkonna ühtsust. Aitab piirkonda tuua korduvkülastajaid, iga keskuse külastusega külastati ka lähipiirkonda. Projektil on kolm eesmärki: 1) suurendada Tartumaa loodus- ja teaduskeskuste tuntust ja külastatavust, 2) tugevdada keskustevahelist koostööd, 3) loodusteaduste populariseerimine.

Projekti tulemusel luuakse Tartu- ja Jõgevamaa loodus- ja teaduskeskuste vaheline koostöövõrgustik. Keskuste koostöös töötatakse välja ühine külastusmäng, mille tutvustamiseks viikse läbi laiapõhjalisi turundustegevusi. Külastusmängu läbimise lihtsustamiseks pannakse kokku marsruut, mis tutvustab piirkonna väiksemaid ja suuremaid loodus- ja teaduskeskusi ning teisi vaatamisväärsusi nende ümber. Projekti tegevuse tulemusel suureneb Tartu- ja Jõgevamaa tuntus ja külastatavus. Suureneb koostöö erinevate looduskeskuste vahel, mis aitab kaasa võrgustikk kaasatud looduskeskuse ümber oleva kogukonna tugevnemisele selle läbi, et võrgustiku liikmed toetavad üksteist, lahendavad ühiselt kitsaskohti ja aitavad leida ja esile tõsta iga keskuse eripära. Nii tugevneb looduskeskuste identiteet ja positsioon kogukonnas. Külastusmängu mängimine ja sellega seoses loodus- ja teaduskeskuste ekspositsioonidega tutvumine aitab kaasa loodusteaduste populariseerimisele.